Gödselstavar

Är speciellt lämpade för träd och buskar men kan användas för alla gröna växter

  • Innehåller all näring som träd och buskar behöver
  • Tillför naturlig växtstimulans
  • Är till fördel för både frukt och blomsättning
  • Är långtidsverkande och ger växten ett jämnt flöde av näring
  • Gödselstaven används en gång per år

Sätts i marken vid växten vilket gör att växten kan tillgodogöra sig näringen på bästa möjliga sätt!

Så här gör du:

  • Gör hål i marken med hjälp av ett spett, cirka 30 centimeter djupa, i droppkanten av trädkronan (ej vid stammen) med 15-30 graders lutning.
  • Placera därefter gödselstaven i hålet för hand.

Pris: 60:-/ st, 4st för 200:-

Beskrivning

Innehåll: NPK (Kväve-Fosfor-Kalium 2,7-2,6-8,8)