Mälarturfs Toppdress

En näringsrik dressjord med extra hög mullhalt.

Mälarturfs Toppdress passar perfekt till förbättring och reparation av den slitna och skadade gräsmattan, såväl som till underhåll av den kraftigare och finare gräsmattan. Sprids och krattas ut i ett jämnt lager ovanpå befintlig gräsmatta.

Om gräsmattan är i behov av stödsådd med gräsmattefrö sker det lämpligen ovan på den ny-dressade ytan, följt av bevattning och/eller regn.

Innehåll:
Sand
Torvmull
Fjäderfäkompost
Kalkstensmjöl

Gräsmattejord

Mälarturfs Gräsmattejord

Klicka på bilden för att läsa mer om
Mälarturfs gräsmattejord

Gräsmattejord

Mälarturfs Toppdress

Klicka på bilden för att läsa mer om
Mälarturfs toppdress

Rölunda-produkter

Rölunda-produkter

Klicka på bilden för att läsa mer om
Rölunda-produkter