Färdig gräsmatta på StorRulle

 

Mälarturf – StorRulle

Mälarturf introducerade tekniken med StorRulleGräs redan 1995.

StorRulle
Länge har vi i Sverige lagt gräs med små rullar. Det är tidsödande och krävande när det gäller större ytor för den som utför arbetet. Mälarturf har producerat StorRulleGräs sedan 1995, och i kombination med vår gräsläggningsmaskin revolutionerade detta gräsläggningen.

Rationell läggning
Teckningen illustrerar skillnaden mellan vårt sätt att lägga gräs jämfört med den gamla metoden. Antalet skarvar minskar med 75% vilket ger högre kvalité. StorRulle-metoden lämpar sig för sammanhängande ytor överstigande 500 kvm. Metoden är speciellt lämplig för spelytor och parker. Mälarturf lägger gräset på av kunden färdiggjord yta. Vi tar ansvaret för hela arbetet. Från transport och avlastning till läggning, kantskärning och vältning. Ring för offert. 

I_monster2
Teckningen illustrerar skillnaden