Sedum

Sedum för tak

Sedummattan kan användas på tak och mark

Sedum är en perenn fetbladig växt. Den är lättskött och växer på karga och torra platser, tålig för sol och värme.

Sedummattan kan användas på tak och mark. Den skiftar i färg och utseende beroende på om de växer i halvskuggigt eller soligt läge. En tjusning med sedummattan är att den ändrar färg under året, den skiftar i rött, rosa, gult vitt och grönt. Som grönast är den vid nederbörd och vid torka får den en mer rödaktig färg.

Den trivs i ett soligt till halvskuggigt läge. Etableringstiden i halvskugga tar längre tid än normalt, lägger man sedummatta i skugga tar lätt mossa och ogräs över.

Våra sedummattor är odlade i Sverige det ger dem härdiga sedumarter lämpliga för vårt klimat.

Användningen av sedum har många fördelar för vår miljö:

 • Binder och tar upp luftföroreningar
 • Bra för fåglar, insekter och fjärilar
 • Absorberar regnvatten vilket minskar belastning på dagvattenbrunnar
 • Dämpar buller
 • Ett sedumtak isolerar byggnaden vilket ger en jämnare inomhustemperatur
 • Sedum på tak förlänger livslängden på tätskiktet , skyddar mot UV-strålning och regn
 • Sparar energi

Skötsel

 • Gödsla en gång per år med långtidsverkande gödning
 • Ta bort löv och eventuella ogräs vår och höst
 • Sedum ska inte klippas
 • Sedumen skall inte beträdas i onödan och absolut inte vid frost

Offert / Pris rullgräsmatta och sedum

Fyll i formuläret för offert och pris

Kontakta oss via detta formulär så återkommer vi till dig senast näst kommande arbetsdag och lämnar ett kostnadsförslag på grundval av de uppgifter du lämnat.

Tjänsten är helt kostnadsfri och innebär inga förpliktelser från din sida. De uppgifter du lämnar används endast av oss i vår kontakt med dig. För mer information läs vår integritetspolicy.

Sedum på Tak

Ett sedumtak är lätt att lägga

Ett sedumtak är lätt att lägga och väger inte mer än ett tak med takpannor. Vattenmättat är vikten 50kg/m² så det krävs inte någon extra stark konstruktion. Lutningen på taket bör inte var mer än 27 grader.

Det viktigaste vid läggning av sedum på tak är tätskiktet, det ska vara ett bra och tätt tätskikt. Kontakta en takläggare som är godkänd för just sedumtak så att du vet att underlaget blir rätt för när sedumen väl är på plats ska du kunna njuta av ditt tak i många år framöver, livslängden på sedumen är lång.

Det finns många fördelar med ett sedumtak!

 • Det är vackert och ändrar utseende med årstiderna
 • Ljudisolerande, dämpar buller
 • Sparar energi
 • Det har en god isolerande förmåga gällande både värme och kyla
 • Stimulerande miljö för fåglar och insekter
 • Skyddar mot UV-strålning
 • Längre livslängd på tätskiktet (3 gånger längre än utan grönt tak)
 • Brandgodkänt
 • Så gott som underhållsfritt, gödsla det en gång per år och plocka bort ev ogräs

Sedum på Mark

Sedum går att lägga i stort sett överallt

Sedum är en perfekt färdig marktäckare som kräver minimalt med skötsel, det är lätt att lägga och man får direkt en tät och grön yta. Det man ska tänka på vid läggning av sedum på mark är att underlaget ska vara väl dränerande, vi rekommenderar ett lager om ca 10 cm makadam med friktionen 16-32 mm. Det är också en fördel om ytan är svagt lutande för att få en god avrinning så att inte växterna blir stående i vatten.

Rondeller, sluttningar, murkrön eller i en rabatt eller ett stenparti, sedum går att lägga i stort sett överallt. Som yttertak på en jordkällare är sedumen perfekt.

Sedumen trivs i karga soliga lägen

Sedumen är extremt torktålig och trivs därför i karga soliga lägen, plantan håller regnvatten väldigt väl och det gör att de trivs i torra miljöer. Plantorna är dock känsliga mot vägsalt och de tål inte att man går på dem vilket gör att man inte ska lägga dem för nära en väg eller på en yta som människor gärna ”sneddar” över.

Sedum passar också väldigt bra att lägga på ett murkrön eller i ett stenparti, överhuvudtaget platser som är karga och torra, de är som gjorda för sedumen att trivas på.