Sedum på tak

Ett sedumtak är lätt att lägga

Ett sedumtak är lätt att lägga och väger inte mer än ett tak med takpannor. Vattenmättat är vikten 50kg/m² så det krävs inte någon extra stark konstruktion. Lutningen på taket bör inte var mer än 27 grader.

Det viktigaste vid läggning av sedum på tak är tätskiktet, det ska vara ett bra och tätt tätskikt. Kontakta en takläggare som är godkänd för just sedumtak så att du vet att underlaget blir rätt för när sedumen väl är på plats ska du kunna njuta av ditt tak i många år framöver, livslängden på sedumen är lång.

Det finns många fördelar med ett sedumtak!

  • Det är vackert och ändrar utseende med årstiderna
  • Ljudisolerande, dämpar buller
  • Sparar energi
  • Det har en god isolerande förmåga gällande både värme och kyla
  • Stimulerande miljö för fåglar och insekter
  • Skyddar mot UV-strålning
  • Längre livslängd på tätskiktet (3 gånger längre än utan grönt tak)
  • Brandgodkänt
  • Så gott som underhållsfritt, gödsla det en gång per år och plocka bort ev ogräs