Sedum på mark

Sedum går att lägga i stort sett överallt

Sedum är en perfekt färdig marktäckare som kräver minimalt med skötsel, det är lätt att lägga och man får direkt en tät och grön yta. Det man ska tänka på vid läggning av sedum på mark är att underlaget ska vara väl dränerande, vi rekommenderar ett lager om ca 10 cm makadam med friktionen 16-32 mm. Det är också en fördel om ytan är svagt lutande för att få en god avrinning så att inte växterna blir stående i vatten.

Rondeller, sluttningar, murkrön eller i en rabatt eller ett stenparti, sedum går att lägga i stort sett överallt. Som yttertak på en jordkällare är sedumen perfekt.

Sedumen trivs i karga soliga lägen

Sedumen är extremt torktålig och trivs därför i karga soliga lägen, plantan håller regnvatten väldigt väl och det gör att de trivs i torra miljöer. Plantorna är dock känsliga mot vägsalt och de tål inte att man går på dem vilket gör att man inte ska lägga dem för nära en väg eller på en yta som människor gärna ”sneddar” över.

Sedum passar också väldigt bra att lägga på ett murkrön eller i ett stenparti, överhuvudtaget platser som är karga och torra, de är som gjorda för sedumen att trivas på.