Sedum

Sedummattan kan användas på tak och mark

Sedum är en perenn fetbladig växt. Den är lättskött och växer på karga och torra platser, tålig för sol och värme.

Sedummattan kan användas på tak och mark. Den skiftar i färg och utseende beroende på om de växer i halvskuggigt eller soligt läge. En tjusning med sedummattan är att den ändrar färg under året, den skiftar i rött, rosa, gult vitt och grönt. Som grönast är den vid nederbörd och vid torka får den en mer rödaktig färg.

Sedum trivs i ett soligt till halvskuggigt läge. Etableringstiden i halvskugga tar längre tid än normalt, lägger man sedum i skugga tar lätt mossa och ogräs över.

Våra sedummattor är odlade i Sverige det ger dem härdiga sedumarter lämpliga för vårt klimat.

Användningen av sedum har många fördelar för vår miljö:

 • Binder och tar upp luftföroreningar
 • Bra för fåglar, insekter och fjärilar
 • Absorberar regnvatten vilket minskar belastning på dagvattenbrunnar
 • Dämpar buller
 • Ett sedumtak isolerar byggnaden vilket ger en jämnare inomhustemperatur
 • Sedum på tak förlänger livslängden på tätskiktet , skyddar mot UV-strålning och regn
 • Sparar energi

Skötsel

 • Gödsla en gång per år med långtidsverkande gödning
 • Ta bort löv och eventuella ogräs vår och höst
 • Sedum ska inte klippas
 • Sedumen skall inte beträdas i onödan och absolut inte vid frost